پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمکجا باید رفت؟

ز که باید پرسید؟

واژه عشق و پرستیدن چیست؟

من که خود میدانم...

راه من راه فناست

قصه ی عشق فقط یک رویاست

آه ای راه سکوت

آه ای ظلمت شب

من همان گمشده ی این خاکم

بخدا عاشقی با قلبی پاکم...


برچسبـهـ ـا : کجا باید رفت, عشق, پرستیدن, میدانم, راه فنا
شنبه یکم شهریور ۱۳۹۳ 15:46 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________فکر کنم....

به بوی عطر تو حساسیت دارم

همین که در ذهنم می پیچد...

از چشمم

اشک می آید!


برچسبـهـ ـا : بوی عطر, اشک
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 23:10 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…


برچسبـهـ ـا : درد, لعنت, آهنگ, دلتنگی
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 23:9 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________به سلامتـــــــــــــــــــــــــی تو ....
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ زل زدی به مانیتور...
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳـﻪ ﯾﻪ ﺑـﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﮕـﻪ ...
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﻀﺘـﻮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤــﻪ ﻗﻮﺭﺕ ﻣﯿـﺪﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﮔـﺮﯾــﻪ ﻧﮑﻨـﯽ !!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺁﻫﻨﮕـﯽ ﮔﻮﺵ ﻣﯿــﺪﯼ، ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩ ﯾـﻪ ﻧــﻔــــﺮ ﻣﯿـﻔﺘﯽ !!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯼ ﺣــﺮﻑ ﺑﺰﻧـﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨـﯽ
ﺳـﺮﯾـﻊ ﻣﯿﮕـﯽ : ﺑﯿــــﺨﯿـــــــــــــــﺎﻝ !!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺷــﺒﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﺗﻨـﻬﺎﯾــﯽ ﻭ ﺑـﯽ ﺭﻭﯾـﺎ ﺑﻮﺩﻥ،
ﻫﺪﻓﻮﻥ ﺗﻮ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑـﯽ ...!!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﻮ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯼ ﻏﺮﻕ ﺷُـﺪﯼ ...
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺗﻮ ﺩﻧـﯿــﺎﯼ ﻣﺠـﺎﺯﯼ ﻫـﻢ ﺧﻮﺩﺗـﻮ ﮔـﻢ ﮐﺮﺩﯼ !!!
ﺗﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺘـﯽ ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧـﯽ ﭼﻪ ﻣـﺮﮔﺘـﻪ ،
ﻭ ﭼـﻪ ﺭﯾﺨﺘـﯽ ﺑﺎﯾــﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﺧﺎﻟـﯽ ﮐﻨـﯽ ... !!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺧـﯿـﺎﻧـﺖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻭ ﺭﻓﯿـﻘﺖ ﺩﯾـﺪﯼ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﻐﺾ ﻭ ﻧـﮕﺎﻩ ... !!!
ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣــﺮﺩﯼ ﺭﻭ ﺩﺭﺣﻘﺖ ﺗـﻤـﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ،
ﻭ ﻫﻨــﻮﺯﻡ ﺩِﻟِﺖ ﺑﻠﺪ ﻧﯿــﺴﺖ ﻧﺒﺨﺸﺘﺸﻮﻥ !!!
ﺁﺭه ﺭِﻓﯿــــــــــــــــــــﻖ ...

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﺗــﻮﯾـﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯِﺕ ﻣﺜﻞ ﻣـﻦ ﻃﻮﻓـﺎﻧـﯿـﻪ


برچسبـهـ ـا : سلامتی
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 22:35 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________درد دارد...

کسی تنهایت بگذارد....

که به جرم با او بودن همه تنهایت گذاشتند


برچسبـهـ ـا : درد دارد, تنهایی, جرم
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 22:30 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دل است دیگر...

یا شور میزند...

یا تنگ میشود...

یا میشکند...

آخرهم مهر سنگ بودن میخورد روی پیشانی اش


برچسبـهـ ـا : دل, دل شکسته, دل سنگ
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 20:30 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________کاش یکی بود که فقط

دلش واسه یکی بود

کاش تو دنیامون فقط

عشقای بچگی بود

دل شکستن دل بردین

دیگه معنایی نداشت

واسه دوونگی کردن

کسی پروایی نداشت

کاش سکوت صخره ها

حرف دلهای ما نبود

وقتی دور بودی از عشقت

کسی جای تو نبود

روح مکروه زمین

از هرزگی دم نمیزد

واسه تسکین غمش

به هر دری در نمیزد

***

***

کاشکی پاکتهای سیگار

همدم شبهام نبود

یه اتاق ساکت و سرد

سهم عاشقا نبود

کاشکی کوچه های غربت

دیگه رهگذر نداشت

حتی ابلیس جدایی

دیگه سر به تن نداشت 

کاش سکوت صخره ها

حرف دلهای ما نبود

وقتی دور بودی از عشقت

کسی جای تو نبود

روح مکروه زمین

از هرزگی دم نمیزد

واسه تسکین غمش

به هر دری در نمیزد


برچسبـهـ ـا : کاش, دنیا, عشق بچگونه, دل شکستن, دل بریدن
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 20:28 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

امروز داشتم تو کرج راه میرفتم که برم دانشگاه...

دیدم یه خانم جوون که یه نوزاد تپلی تو بغلشه داره میاد....

سر خیابون دانشگاه چندتا آقای آشغال عوضی وایستاده بودن....

بنده خدا خانمی که جای خواهرم بود اومد از پیش اینا رد بشه باد زد روسریش افتاد خانم بیچاره مونده بود بچه رو بگیره یا روسری رو درست کنه....

اون آقایونی هم که هر کدوم یه سبیل دسته بیلی گذاشته بودن و ادعای مردونگیشون میشد از دم زل زده بودن و معلوم نبود چی تو سرشون برا این خانم بیچاره میگذره تازه یکیشونم شنیدم گت جوووون...

بالاخره یه خانم چادری اومد کمکش کرد و این خانم وضعیتشو درست کرد...

ولی حرف من اینجاست که میگم خاک تو سر مرد ایرانیایی کنم با این غیرتشون که زن وقتی از جلوشون رد میشه میخورنش و بدبخت زنای ایرانی باید یا برن زیر بار این نگاه های کثیف یا اینکه سرشون همیشه پایین باشه...

اه اه متنفرم از این حقوق مساوی زن و مردی که داریم


برچسبـهـ ـا : مردای بی غیرت ایران, تساوی حقوق زن و مرد, مردای هوس باز
شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ 20:15 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________پر از بودن هایی است...

 

 

 

 

دنیای خیالم که نبودنت را به رخ می کشند...


برچسبـهـ ـا : بودن, نبودن, دنیای خیال
پنجشنبه یکم خرداد ۱۳۹۳ 12:54 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________هر کسی از راه می رسد میسوزاند...

.

.

.

.

گویا سینه ام را با زیر سیگاری اشتباه گرفته اند...


برچسبـهـ ـا : سینه ام, زیرسیگاری, سینه ی سوخته
دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۳ 22:2 |- وحید تنها -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Aytem.ir